تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

گروه علمی "پژوها" متخصص در زمینه های :


✅تحلیل داده های آماری spss, lisrel, amos, eviews, ,

✅تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری 

✅شناسایی و اولویت بندی

اطلاعات آگهی

×