تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

طراحی و اجرای انواع شبکه­ های صنعتی شامل

-         اجرای پروژه های تله متری

-         شبکه مدباس

-         شبکه پروفی باس

-         PLC

-         و ....

شماره تماس: – – –

اطلاعات آگهی

×