تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

طراحی و اجرای سیستم های جمع آوری اطلاعات و انتقال اطلاعات به دوردست که شامل پروژه های زیر می گردد:

-         GSM

-         تله متری

-         و .....

شماره تماس: – – –

اطلاعات آگهی

×