تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

الکل صنعتی 90% ذغال گستر
تهیه شده از مواد درجه یک ،الکل ذغال گستر الکل است و این شعار ماست لطفا پس از استفاده درب آن را ببندید زیرا با اکسیژن هوا ترکیب شده و تبخیر میشود

اطلاعات آگهی

×