تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

خدمات پرسکاری با ظرفیت پرسهای هیدرولیک از حجم 30 تن تا حجم 600 تن به ابعاد میز پرس  120*180 سانتی متر

شماره تماس                                                                                       تلفن                     

                                                                                                          فکس                     

اطلاعات آگهی

×