تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

توری کباب دایره ای ذغال گستر درجه 1

 

برای پخت کباب یکی از بهترین وسایل موجود در بازار که به طبخ یکنواخت کباب و افزایش سطح تماس  گوشت و مواد غذایی مورد نظر استفاده می گردد توری پخت کباب است‏.‏
این محصول برای پخت مواد غذاییی بدواستفاده از روغن مطلوب است‏.‏ 

اطلاعات آگهی

×