تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

توری کباب ماهی ذغال گستر

برای پخت ماهی یکی از بهترین وسایل موجود در بازار که به طبخ یکنواخت ماهی و افزایش سطح تماس گوشت و مواد غذایی مورد نظر استفاده می گردد توری ماهی است‏.‏
این محصول برای پخت مواد غذایی بدون استفاده از روغن مطلوب است‏.‏ 

اطلاعات آگهی

×