تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

آموزشگاه طلا و جواهر-سازی/" target="_blank">جواهر سازی  مصیبی  

دوره آموزش  طلاو جواهر-سازی/" target="_blank">جواهر سازی برگزار میکند 

(ملیله کاری -دیواره سازی -جوشکاری -اره کاری -انگشتر سازی - زنجیر و...)


مدرک فنی و حرفه ای (قابل ترجمه )-دیپلم طلاو جواهر-سازی/" target="_blank">جواهر سازی قابل دنبال در دانشگاه 

اطلاعات آگهی

×