تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

ویژگی های برتر ژل آتشزنه 1000سی سی

تولید شعله در رنگ های مختلف سبز،آبی،قرمزو

بدون دود وبو واثرات زیان بخش دیگر مواد سوختنی

بسته بندی راخت ومطمعن و وزن و حجم کم برای حمل آسان

ایجاد شعله و نیز طبخ غذا در پیک نیک وسفرهای شهری

تسریع وتشدید شعله در شومیه ، منقل وباربیکو

جایگزین بسیار مناسب الکل،گازوئیل،نفت وذغال

قابل بسته بندی در بشکه های بزرگ برای تسهیل درحمل وصادرات

اطلاعات آگهی

×