تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

صد درصد طبیعی

ذغال کبابی خانواده بزرگ (نارنجی)و
بدون دبو،بدون جرقه ،خشک ، بدون خاک ودارای بسته بندی ضد رطوبت بازیافتی قبل از خاموش شدن چوب کبریت شما ذغال ها روشن می شود ونیز خشک شده توسط
خشکنهای تمام اتوماتیک خلا از اکسیژن

اطلاعات آگهی

×