تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

100% طبیعی

ذغال لیمو لوله ای 5 کیلوگرمی

مخصوص قلیان قابلیت گرما دهی تا 45 دقیقه ، بدون خاموشی ، دربسته بندی های 5 کیلویی ، قابلیت استفاده چند باره بدون بو وسردرد کاملا پخته شده توسط کورهای صنعتی و دوده ،کربن، و رطوبت آن توسط سیستم هادفن تنظیم گشته است

اطلاعات آگهی

×