تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

100%طبیعی
مخصوص قلیان

 قابلیت گرما دهی تا 45 دقیقه ، بدون خاموشی ، دربسته بندی های 5 کیلویی ، قابلیت استفاده چند باره

 بدون بو وسردرد

 کاملا پخته شده توسط کوره های صنعتی

دوده ،کربن، و رطوبت آن توسط سیستم هادفن تنظیم گشته است.

اطلاعات آگهی

×