تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

فروش عمده فن های هواکش در قطر های مختلف
برای همکاری و صادرات

دفتر مرکزی : تبریز خ خاقانی مجتمع تجاری خاقانی پلاک 30
041
041
انبار و هماهنگی خارجی: جلفا منطقه آزاد اقتصادی ارس فاز دو بلوک 8

2831

اطلاعات آگهی

×