تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شرکت سپهر گاز کاویان دارنده گواهینامه   ISO 17025تولید کننده انواع گاز کالیبراسیون وکالیبره کردن انواع گاز یاب|آشکارساز|دتکتورگاز|دتکتورگازی|گازسنج|دستگاه های گازسنج|دستگاه گازی|کالیبره سنسور|نشست یاب گاز|واسنجی|کالیبراسیون آنالایزر|کالیبراسیون فلویی|کالیبراسیون دمائی| کالیبراسیون گراف| کالیبراسیون GC|کالیبراسیون FID|کالیبراسیون TCD|کالیبره دتکتورهای گازی| کالیبراسیون دتکتور| کالیبره کردن آنالایزر| واسنجی دتکتور|Calibration Detector FID| Calibration Detector TCD |گاز کالیبره| گاز کالیبره دتکتور|گاز کالیبره آنالایزر | گاز کالیبراسیون|گازاستاندارد|گازترکیبی استاندارد|مخلوط گازی|سیلندرگازاستاندارد|رگولاتورگازاستاندارد|سیلندرورگولاتورمخصوص گازکالیبراسیون|گواهینامه کالیبراسیون|گواهی آنالیز

برای اطلاعات بیشتر به سایت شرکت سپهر گاز کاویان مراجعه کنید:جهت ارسال سفارش با تلفن های دفتر فروش تماس بگیرید :
021-
021-
021-
021-
021-
021-

اطلاعات آگهی

×