تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

ورق  نیکل اینکونل مونل هستالوی داپلکس و تیتانیوم

شمش نیکل 95%  شمش نیکل خالص

 اینکونل 625 و 600 ، نیکل ، مونل 400 ، تیتانیوم گرید 2 و 5 ، اینکولوی 904 و 825 و 800 ، داپلکس و نسوز

ورق لوله گرد شافت در سایزهای مختلف

قبول سفارش ساخت و برش در اشکال مختلف

 

نیکل اینکونل مونل هستالوی داپلکس نسوز و تیتانیوم

 

اینکونل 625 و 600 ، نیکل خالص ، مونل 400 ، تیتانیوم گرید 2 و 5 ،

اینکولوی 904 و 825 و 800 ، داپلکس و نسوز

ورق لوله و میلگرد

قراضه و سفاله سوپر آلیاژهای فوق نیز موجود است

قبول سفارش ساخت و برش در اشکال مختلف

سوپر آلیاژ مرکز

     021-

 

ورق لوله گرد شافت نیکل اینکونل مونل هستالوی داپلکس و تیتانیوم شمش قراضه خرید فروش اینکونل مونل هستالوی هستلوی اینکولوی نایمونیک تیتانیوم گرید 5 گرید2    617  600 625 718  داپلکس نسوز سوپر آلیاژ خریدار نیکل خالص شمش ورق

اطلاعات آگهی

×