تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

با چاپ کتاب در انتشارات کتاب تربیت یا تبدیل رساله ارشد خود به کتاب در این انتشارات 15امتیاز از رقبای خود در مصاحبه دکتری جلوتر باشید.

از مرحله فیپا تا طراحی جلد و صفحه آرایی و اخذ مجوز تا  چاپ فقط 600هزار تومان.

اطلاعات آگهی

×