تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

گروه علمی  "پژوها" متخصص در زمینه های :


????تحلیل داده های آماری lisrel, Amoos, spss, ...

????تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری 

????شناسایی و اولویت بندی ahp,topsis,delphy


اطلاعات آگهی

×