تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

تورهای سواحل و جزائر تایلند بصورت تک و ترکیبی ارائه می شوند. که مدت آن از 8 الی 15 روز می باشد.

لیست تورهای تایلند

تور پاتایا به مدت 8 روز = 5900 تومان

تور هواهین به مدت 8 روزه = 6500 تومان

تور پاتایا به مدت 15 روزه = 7100 تومان

تور بانکوک + پاتایا به مدت 15 روزه = 7100 تومان

تور پوکت به مدت 8 روز = 8400 تومان

تور بانکوک + هواهین به مدت 15 روزه = 7500 تومان

تور پوکت + پاتایا به مدت 15 روزه = 9600 تومان

تور پوکت + بانکوک به مدت 15 روزه = 9600 تومان

تور بانکوک + پاتایا + پوکت به مدت 15 روزه = 9600 تومان

تور ساموئی به مدت 8 روزه = 9400 تومان

تور پوکت به مدت 15 روزه = 10400 تومان

تور پاتایا + ساموئی به مدت 15 روزه = 10500 تومان

تور پوکت + ساموئی + پاتایا به مدت 15 روزه = 11800 تومان

تور پوکت + ساموئی به مدت 15 روزه = 11800 تومان

تور پوکت + تور ساموئی + تور هواهین + تور کانچانابوری + تور بانکوک به مدت 15 روز = 12 میلیون تومان

تور جزیره جانگ+ تور پاتایا+ تور هواهین+ تور کانچانابوری+ تور بانکوک به مدت 15 روز = 10 میلیون تومان

آدرس تلگرام شرکت تای گشت

آدرس اینستاگرام شرکت تای گشت

تمامی خدمات فوق توسط کارگزار مستقیم تایلند ( شرکت مسافرتی تای گشت ) برگزار می شود.

تای گشت شعبه دیگری ندارد.

اطلاعات آگهی

×