تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

مرکز مهندسین مشاور هونامیک Computer engineering 
..پیاده سازی بانک در دیتا ماینینگ (Data Mining)
طراحی و راه اندازی نرم افزار های کاربردیSoftware Design
تجزیه و تحلیل سیستم هاComputer Systems Analysis
تجزیه و تحلیل بانکهای اطلاعاتیOracle - SQL Server
پشتیبانی سیستم ها و بخش IT مجموعه
تامین قطعات سخت افزار HardwareCompute r
طراحی وب سایت-پیشرفته/هوشمند
طراحی شبکه و اتوماسیون اداری داخلی -خارجی
طراحی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم اتوماسیون اداری ،مالی (حسابداری)، مهندسی وارتقاء آن متناسب با حجم
مشاوره وطراحی شبکه- و ب سایت-برنامه نویسی-ایجاد بانک اطلاعاتی
تهران –اقدسیه(دفتر مرکزی): _021
کرج عظیمیه(دفتر عملیاتی): _026
کرج والفجر(دفتر مشاوره): _026
فکس: -021
مدیریت:
مشاوره و اموزش: -

اطلاعات آگهی

×