تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

ترمیم ومحو سنگ خوردگی شیشه اتومبیل 

ترمیم ترک وجلوگیری از رشد ترک شیشیه اتومبیل 

با 11سال تجربه وضمانت 2ساله .مشاوره وکارشناسی رایگان ،سرویس vipدر محل شما در سطح شهر رشت به صورت رایگان 

از مرطوب کردن ویاشستن محل آسیب دیده جدا خوداری کنید ( باعث کاهش محو شدگی محل آسیب دیده پس از ترمیم میوشود ،املاح آب و...)با چسباندن یک چسب پهن شفاف ،از قسمت آسیب دیده محافظت کنید 

اطلاعات آگهی

×