تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

انبار گردانی: (۱-برنامه ریزی شمار ش انبار و اختصاص مدیر پروژه۲-الصاق تک انبار و کارت شناسایی و کارتکس های انبار۳-بازبینی و ممیزی شمارش و تحویل اقلام به انباردار۴-تهیه صورتجلسه انبارش۵-صدور اسناد انبارگردانی در سیستم حسابداری)
خدمات طراحی سازه ، لجستیک و جانمایی انبارها: ۱-تعیین نوع، تعداد و مساحت انبارها۲-طراحی سیستم آدرس دهی اقلام در انبار۳- تعیین و طراحی ظروف، قفسه و پالت های مورد نیاز اقلام۴-مکان‌یابی و جانمایی سالن‌های۵-تعیین نوع قیمت گذاری۶-تعیین نوع رسید ،حواله و خروج کالا
طراحی سیستم کدینگ با توجه به تنوع اقلام
(۱-طراحی سیستم کدینگ با توجه به تنوع اقلام۲-الگورتیم کددینگ و ایجاد بانک اطلاعاتی۳- طراحی شاخص در سیستم کدینگ۴-طراحی کارتکس انبار با کدینگ طراحی شده)
طراحی فرایند سیستم انبار
(۱-طراحی طراحی کارتکس انبار با کدینگ طراحی شدهفرایند سیستم انبار۲-رویه گردش مواد و قطعات بین انبارها وقسمتهای مرتبط۳-طراحی فرایند لجستیک و حمل و نقل بین انبار ها ۴-طراحی کنترل موجودی خودکار

ادرس:
تهران –اقدسیه (دفتر مرکزی):۲۸۴۲۱۱۰۹_۰۲۱
کرج عظیمیه(دفتر عملیاتی):۳۲۵۴۸۵۶۴_۰۲۶
کرج والفجر(دفتر مشاوره):۳۲۷۴۹۹۸۳_۰۲۶
فکس:۲۸۴۲۱۱۰۷-۰۲۱

اطلاعات آگهی

×