تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

مرکز تخصصی در طول سال همراه شماو تمامی نیازهای شما را اعم از برطرف کردن مشکلات نرم افزاری و مالی و مالیاتی و بیمه و قانون کار و امور اجتماعی و قراردادها و گزارشات مالی و تفسیرهای مالی و طرحهای توجیهی و مطالعات امکان سنجی و حسابداری مدیریت جهت پیشبرد اهداف تعیین شده همراه شما خواهد بوداستفاده و بهره گیری ازخدمات تخصصی حق شماست.حال چکیده از مرکز خدمات تخصصی حسابداری و مهندسی مالی ، مشاوره مالی و مالیاتی دراستان البرز Specialty Center Accounting Services& Financial Engineering
۱- انجام کلیه امورحسابداری ومشاوره مالی و مالیاتی و مدیریت واصلاح حساب و حسابرسی داخلی Accounting Services
۲ - مهندسی مالی با رویکرد تداوم فعالیت Financial Engineering
۳-مهندسی ارزش با اجرای ۷ فاز مربوطه Value Engineering
۴-مطالعات امکان سنجیFG((Feasibility study
۵-اجرا وطراحی سیستم ERP(Enterprise Resource Planning)شرکتها و سازمانها
۶-تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی ( BUSINESS PLAN ) - بصورت کاملا تخصصی
۷- استراتژی تصمیم گیری و مدیریت بحران(Strategy Decisions-Crisis Management)
۸- تهیه بودجه عملیاتی و کنترل Budget))
۹- تهیه و تجزیه تحلیل صورتهای مالی وتلفیقی شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای حسابداری و تبدیل از فارسی به انگلیسی Financial Statements
۱۰-تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی (عملکرد،ارزش افزوده)و دفاتر قانونی و گزارشات فصلی corporate income tax- withholding tax withholding tax
۱۱-مشاوره و انجام تخصصی فعالیتهای آماری و پ‍ژوهشی ، تجزیه وتحلیلهای آماری و... توسط متخصصین و مشاوره در بررسی مطالعات اقتصادی و سرمایه و توسعه تکنولوژی
۱۲-پیاده سازی نظام نامه مالی شرکتها شامل(گردش اطلاعات اولیه ،کدینگ مالی،کدینگ اموال،کدینگ انبار و ایجاد ساختار مراکز هزینه)
۱۳-مشاوره در تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی شرکتهاCOUNSELLING
۱۴- تجزیه و تحلیل خط تولید کارخانجات و کارگاه های مرتبط با صنایع و استفاده از نتایج ان
۱۵- طراحی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم حسابداری و ارتقاء آن متناسب با حجم
۱۶- هزینه یابی بر مبنای فعالیت abc (activity based costing)
۱۷-تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری –مقایسه ایinvestment analysis- comparative analysis
Reverse engineering۱۸-مهندسی معکوسForward Engineeringمهندسی مستقیمسامانه پیامک و مشاوره : ۰۹۱۹۵۸۵۹۳۴۸
کرج عظیمیه(دفتر عملیاتی):۳۲۵۴۸۵۶۴_۰۲۶
کرج والفجر(دفتر مشاوره):۳۲۷۴۹۹۸۳_۰۲۶
تهران اقدسیه(دفتر مرکزی):۲۸۴۲۱۱۰۹_۰۲۱

اطلاعات آگهی

×