تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شرکت رادمان تجارت شیمی آپادانا تامین کننده و وارد کننده مواد اولیه شیمایی :

بنزوات سدیم , اسیدفرمیک , کلریدباریم
لیگنوسولفونات کلسیم (ایتالیا, روس و آفریقا)
لیگنوسولفونات سدیم ( روس و آفریقا)
پلی نفتالین سولفونات و سیترات پتاسیمبرای اطلاع از قیمت ها تماس حاصل فرمایید.اطلاعات آگهی

×