تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

◀ فروشگاه لوازم آزمايشگاهي پارسا ▶

http://parsalab.com/

◀ www.parsalab.com ▶
*قيمت : به سايت ◀ www.parsalab.com ▶ مراجعه کنيد*


فروش انواع تیترازول های مرک آلمان و سیگما آلدریچ امریکا 

شامل : 


تیترازول منیزیم مرک آلمان کد 109949

تیترازول کروم مرک آلمان کد 109948

تیترازول کلرید سدیم مرک آلمان کد 109945

تیترازول مس مرک آلمان کد 109987

تیترازول کلسیم ساخت مرک آلمان کد 109943

تیترازول باریم ساخت مرک آلمان کد 109968

تیترازول نیکل مرک آلمان کد 109989

تیترازول سرب مرک آلمان کد 109969

تیترازول منیزیم مرک آلمان کد 109949

تیترازول وانادیم ساخت مرک آلمان کد 109994

تیترازول روی مرک آلمان کد 109953

تیترازول سدیم مرک آلمان کد 109927

تیترازول اسید هیدروکلریک مرک آلمان کد 109973

تیترازول تتراپلکس 3 (EDTA) کد 109992 مرک آلمان

تیترازول نقره نیترات کد 109990 ساخت مرک آلمان

تیترازول تیوسولفات سدیم کد 109950 مرک آلمان

تیترازول اگزالیک اسید سیگما آلدریچ کد 38250

تیترازول دی کرومات پتاسیم سیگما آلدریچ کد 38100

تیترازول پرمنگنات پتاسیم سیگما آلدریچ کد 38130

تیترازول ید سیگما آلدریچ کد 38060

تیترازول سولفات منیزیم سیگما آلدریچ کد 38146

تیترازول اگزالیک اسید سیگما آلدریچ کد 38250

تیترازول پرمنگنات پتاسیم سیگما آلدریچ کد 38130

تیترازول دی کرومات پتاسیم سیگما آلدریچ کد 38100

تیترازول یدات پتاسیم سیگما آلدریچ کد 38120

تیترازول کربنات سدیم سیگما آلدریچ کد 38170


*قيمت : به سايت ◀ www.parsalab.com ▶ مراجعه کنيد*◀ فروشگاه لوازم آزمايشگاهي پارسا ▶


◀ www.parsalab.com ▶


اطلاعات آگهی

×