تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

اصول تیم سازی

 مزایا و اهمیت کار تیمی

 تفاوت های تیم و گروه

 رهبری تیم

 انواع تیم

 شرح وظایف

جانشین پروری

 معاونت در تیم

 تعریف ارتباطات در تیم

 تفکر تیمی و سیستمی

 تشریک مساعی و حل مسئله با خرد جمعی و ...

مخاطبین  : بازاریابان، مدیران ارشد سازمان ها، مدیران بازاریابی و فروش، فروشندگان، دانشجویان      گرایش های مدیریت و بازاریابی، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان و ...

گواهینامه : امکان صدور گواهینامه توسط نمایندگی مؤسسه بین المللی صدورگواهینامه IQS انگلستان

مدرس:فرهاد زارعی

مدیر گروه بین المللی شایگان

بابیش از 17 سال سابقه مشاوره و مدرس در حوزه مدیریت،بهره وری و استانداردهای بین المللی

www.shaygangroup.com

88634051 -88015079  - 88015669 - 88355739 -88355806-88632683

اطلاعات آگهی

×