تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

وکیل یار حقوقی 2

 • مجموعه کاملی ازتمامی قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران شامل:
 1. مجموعه قوانین حقوقی
 • قانون اساسی

فصل اول-اصول کلی / فصل دوم-زبان ،خط،تاریخ و پرچم رسمی کشور/فصل سوم-حقوق ملت/فصل چهارم-اقتصاد و امور مالی/فصل پنجم-حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن/فصل ششم- قوه مقننه/فصل هفتم-شوراها/فصل هشتم-رهبر یا شورای رهبری/فصل نهم-قوه مجریه/فصل دهم-سیاست خارجی/فصل یازدهم-قوه قضاییه/فصل دوازدهم- صدا و سیما/فصل سیزدهم-شورای عالی امنیت ملی/فصل چهاردهم-بازنگری در قانون اساسی/آیین نامه اجرایی اطلاع از شهود و مطلعان

 • مدنی

قانون مدنی/قانون مسئولیت مدنی/موجر و مستاجر –تملک آپارتمان/امور حسبی خانواده –ازدواج و طلاق/زنان و کودکان/و ...

 • قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی/نظریه شورای نگهبان در خصوص مرور زمان شماره 27-426/30/87-4/4/1387/قانون اعسار/دستورالعمل سازماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار/طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره 2/قانون شوراهای حل اختلاف/آیین نامه حمایت از شهود و مطلعان/آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین فضایی/ و ...

 • دادگاه ها

قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری/آیین نامه کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد موضوع ماده 39 اصلاحی قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری/لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی/قانون تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب/آیین نامه اجرایی قانون هیئت منصفه/قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور/قانون تجدید نظر آراء دادگاه/قانون شوراهای حل اختلاف/آیین نامه شوراهای حل اختلاف/و ...

 • تجارت،تصفیه ،ورشکستگی

قانون تجارت/قانون تجارت الکنرونیکی/قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی/آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی/قانون داوری تجاری بین المللی/و...

 • قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام

اجرای احکام مدنی و محکومیت های مالی/اجرای اسناد/و...

 • مجموعه قوانین ومقررات ثبتی

دفاتر اسناد رسمی/ثبت اسناد و مدارک/ثبت احوال/ثبت شرکت ها/ثبت اختراعات و ...

 • قوانین ومقررات کار ،تامین اجتماعی و بیمه

کار/تامین اجتماعی/بیمه

 • قوانین مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم/قانون مالیات بر ارزش افزوده/بخش نامه در ارتباط با تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم/آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه موضوع تبصره 1 ماده 109 قانون مالیات های مستقیم/تصویب نامه موضوع تبصره 1 ماده 148/آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم/آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور/و...

 • قوانین وصول ،بودجه ،یارانه ها

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت/قوانین بودجه/قوانین هدفمند کردن یارانه ها و ...

 • قوانین ومقررات استخدامی

قانون دیوان عدالت اداری/قانون استخدامی کشور/قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ /آیین نامه مرخصی ها/آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور/قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد/قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ...

 • قانون شهر وشهرداری

شورای شهر/قوانین شهر سازی/مصوبات شورای عالی معماری/مقررات مالی/مقررات استخدامی/صنوف و اماکن عمومی/حمل و نقل و ترافیک/فضای سبز

 • بانک ،چک،بورس،اوراق بهادار

قانون عملیات بانکی بدون ربا/آیین نامه استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه از محل مانده وام های مسکن/قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران/اساس نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و ...

 • کانون وکلا ،وکالت

قانون وکالت/آیین نامه قانون وکالت/آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری/اساسنامه صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری و ...

 • مترجمان رسمی ،کارشناسان رسمی

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی/آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری/تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و ...

 • اراضی شهری و املاک

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری/قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی/آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن/آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و ...

 • اجرای اصل 49،88و 90 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 • قوانین و مقررات مربوط به اوقاف

قانون اوقاف/لایحه قانونی مربوط به تشکیل شورای مرکزی اوقاف و ...

 • مولفان ،مصنفان،هنرمندان،مالکیت معنوی ناشران و کتاب فروشان،رایانه

قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان/آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مولفان ،مصنفان آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان/پیش نویس لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاه های داده/قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 • سایر قوانین

قوانین راهنمایی و رانندگی/منابع طبیعی،جنگل ها و معادن/آب و فاضلاب/ مبادلات ارضی/متفرقه

 1. آراء وحدت رویه حقوقی
 • آراء مربوط به اسناد سجلی
 • آراء مربوط به اصلاحات ارضی و اراضی به طور کلی
 • آراء مربوط به اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 • آراء مربوط به مقررات استخدامی
 • آراء مربوط به امور حسبی
 • آراء مربوط به مقررات تجاری و قانون تجارت
 • آراء مربوط به تجدید نظر یا پژوهش
 • آراء مربوط به ثبت اسناد و املاک واسناد رسمی
 • آراء مربوط به ثبت شرکت ها و علائم تجاری و حق اختراع
 • آراء مربوط به مراجع حل اختلاف راجع به صللاحیت
 • آراء مربوط به دعاوی مالی و غیر مالی
 • آراء مربوط به روابط موجر مستاجر و اماکن استیجاری
 • آراء مربوط به صلاحیت دیوان عالی کشور
 • آراء مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت
 • آراء مربوط به مقررات فرجام و رسیدگی فرجامی
 • آراء مربوط به قانون مدنی
 • آراء مربوط به مسائل متفرقه
 • آراء مربوط به وقف و امور وقف و موقوفات
 • آراء مربوط به هزینه های دادرسی
 • آراء مربوط به اجرای احکام
 • سایر
 1. نظریات حقوقی
 • بخش اول – نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی
 • بخش دوم – نظریات مشورتی مربوط به قانون مدنی
 • بخش سوم – نظریات مشورتی مربوط به اجرای احکام مدنی
 • بخش چهارم – نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت
 • بخش پنجم – نظریات متفرقه
 1. آراء اصراری دیوان عالی کشور
 • حقوق مدنی
 • حقوق تجارت
 • آیین دادرسی مدنی
 • تشخیص اصراری بودن موضوع
 1. ترمینولوژی حقوقی
 • لغت
 1. جست وجوی پیشرفته

امکانات نرم افزار :

 • نمایش مستقیم آراء و نظریات مرتبط به هر موضوع در کنار قوانین مربوطه
 • مدیریت شخصی قوانین ، آراء و...
 • امکان بروز  رسانی مجموعه از طریق اینترنت
 • امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • جستجوهای مختلف بر روی عنوان ، متن ، شماره ماده ، تاریخ تصویب و...
 • امکان چاپ قوانین در محیط برنامه
 • کاملا سازگار با محیط ویندوز ویستا و ویندوز7
 • محیط کاربری گرافیکی کاملا واضح برای کاربر

آدرس :

مشهد مجموعه توسعه سیستمهای کامپیوتری توسکا

 تلفن :

 

لینک خرید محصول:

 

اطلاعات آگهی

×