تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

واحد مورد نظر طبقه اول با امکانات آب .برق.گاز و تلفن و کوچه آن 8 متری میبا شد.

 

 

 

 

 

 

اطلاعات آگهی

×