تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

نشا فیسالیس بهترین راه سرمایه گذاری برای کسانیکه دنبال شغل برای خود  و خانواده و تغییر در کاشت هستند .این میوه با مزه عجیب و خاص با قیمت کیلویی 45 هزار تومان بفروش میرسد که  هر بوته در پایان 80 روزه دوره کاشت تا برداشت 2-5 کیلو میوه می دهد.بهترین میه ها و خاصترین ها را ازما بخواهید تا با مشاوران بصورت رایگان در کنار شما باشیم.تضمین خرید محصول و نشا بصورت شرایطی ب فروش میرسد تا دیر نشده بشتابید و جایگزین سبزی و صیفی و مرکبات خود را در لیست گیاهان ما بیابید

اطلاعات آگهی

×