تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

يک محصول جديد به عنوان ديسپرس کننده و آنتی اولیگومر در رنگ هاي ديسپرس،

داراي خواصیت ضد اوليگومر بسیار قوی از لکه گذاري رنگ دانه هاي حل نشده در فرايند رنگرزي جلوگيري کرده،

همزمان دستگاه جت را از رنگدانه هاي چسبيده به ديواره تميز مي گرداند

و داراي خاصيت يکنواخت کنندگي جهت حصول رنگ يکنواخت مي باشد.

اطلاعات آگهی

×