تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

قابـل توجـه کلیـه انبـوه سازان و همکاران گرامـی
واردات و توزیـع پاركت کفپـوش
تـوزیـع بـه صـورت خـورده و عمـده در سطـح کشـور
با بیش از 40 نماینـده فــروش
================================
دفتر مرکـزی : اصفهان - درچـه بلـوار امام - مقابل بانک انصار
انبار اصفهان - منطقـه صنعتـي مباركـه - فـاز 4 - خيابان اصلـي
انبار بندر : هرمـزگان - بنـدرعباس - ورودي اسكلـه شهيـد رجائي
مهندس سلیمانی
تلفن مستقیم :اطلاعات آگهی

×