تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

 

شرایط استخدام در شرکت ما به شرح زیر میباشد:

 هزینه کامل و شامل هر کارجو طبق جدول زیر میباشد:

 

کارگر ماهر فنی / کادر اداری و خدماتی: ۲۰ میلیون تومان

کارشناس/ تکنسین/ استاد کار: ۲۲ میلیون تومان

مهندس فنی مجرب/ کارشناس ارشد ناظر: ۲۴ میلیون تومان

 

هزینه های فوق را کارجوی متقاضی میبایست قبل از سفر به فیجی و شروع به کار ودر سه مرحله پرداخت کند.                      خواهشا تقاضای وام نکنیدهزینه ها (شامل و کامل) جهت اقدام وکیل طی مراحل قانونی و اقدام و اخذ خدمات مهاجرتی که کاملا توسط  دفتر وکیل در فیجی میباشد:

۱) اقدام و اخذ مجوز اشتغال کشور فیجی در این پروژه

۲)  اقدام و اخذ ویزای اقامت کاری تحت کفالت شرکت OTP

۳) بلیط هوایی رفت و برگشت

۴) اسکان و تغذیه کامل و بیمه درمان و دارو

مرخصی سالیانه (۴۵ روزه)

هزینه خرید بلیط رفت و برگشت در ایام مرخصی به عهده خودتان  است

اطلاعات آگهی

×