تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شبکه سازان ارائه دهنده خدمات مشاوره اي در زمينه ايجاد، تغيير، توسعه و ترميم بستر فني شبكه سازمان چه در

بعد تجهيزات passive يا active در خصوص مديريت، امنيت، تجزيه و تحليل، توسعه، تهيه Network plan و

policy توسعه با بهره گيري از تكنولوژيهاي Campus Lan و AVVID Technology و Structured Cabling با

توجه به آخرين استانداردهاي موسسات ISO,BICSI,ANSI,IEEE ميباشد

 

 

اطلاعات آگهی

×