تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

دعانویسی و طلسم

دعانویسی برای جلب محبت

طلسم محبت

دعانویسی و سرکتاب

(طلسم آهوبرای بخت گشايي)

(باطل السحر)(وسعت رزق)
(طلسم احضارمعشوق بسيارمجرب)
(دعای ايجادمحبت بين زن وشوهر)
(دعاي افزايش مهرومحبت درشخص)
(دعاي محبت قوي وطلسم وتسخیروبيقراركردن مطلوب)
(دعاي چشم زخم)
(طلسم شيروخورشيد)
(دعاي گنج العرش)
( )( )
(طلسم عشق ومحبت بسيارقوي)
(زبان بند)
(دعاي برگشتن شخص به خانه)
(طلسم بلقيس سليمان)
(دعابراي دوري ودفع اجنه وشياطين)
(طلسم ودعاي گشايش رزق وروزي)
(طلسم محبوب القلوب شدن)
(دعاي هفت عشق)
(دعابراي گرفتن رضايت خانواده) (طالب ومطلوب براي ازدواج)
(براي باخبرشدن از آينده خود)
(طلسم احضارمحبت بدوح)
(طلسم هفت كوكب)
(دعاي يستشير)
(دعاي چهل كليد)
( )
( )
(علايم ومشخصات جن زدگي)(سركتاب بازكردن)
(دعاجهت گرفتن حق)
(براي دفع چشم زخم و سحروجادو)
(دعاجهت خيروبركت مال)
(دعاجهت رونق كسب وافزايش مشتري)
(شرف شمس)
(ازطالع وبخت واقبال خودچه ميدانيد)
(جن زدگي)
(طلسم مسخركردن خلق)
(طلسم برای بچه دارشدن)
(دعاي ايجادمحبت بين دونفر،وعام)
(دعاي رسيدن به معشوق)(جلب.تهییج.محبة.)(همانطوردرمان ومعالجه دردهای درونی وپوستی)(دردمعده)(درمان قندخون)(درمان بواسیر)(معالجه دیسک)(دردچشم)(دردپاها)(دردگمر)(سردرد)...و......

آقای اسکندر تخصص درعلم روحانیة استحضاراجنه وطلاسم وادعیه سفلی وعلوی واسرارطالع بینی.آقای اسکندر علم روحانی خودرادرعراق وبیروت ومصربه اتمام رسید.بنابراین ارث قبلیش درخودآن علم بوده اند.قدرت ازفاصله دورمشکلات فردراحل میکند،

(برای مشورت وحل مشکلات شخصی خودازتمام لحاظ.به این شماره هامراجعه کنید.

(ساعات تماس(۲)بعدازظهرالی(۱۰)شب)
{ }{ }

اطلاعات آگهی

×