تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

این قطعه در عملیات نیلینگ استفاده شده و باعث ایجاد یک کاور بتنی مناسب در تمام طول میلگرد کارگذاری شده در نیلینگ می گردد.

اطلاعات آگهی

×