تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شرکت توسعه و فن آوری نیک مهر فعال در زمینه نرم افزار های مراکز درمانی شامل:
نرم افزار کلینیک و درمانگاه
نرم افزار آزمایشگاه
نرم افزار تصویربرداری
و ...
و همچنین نرم افزار های مالی اداری شامل:
نرم افزار حسابداری
نرم افزار انبار
نرم افزار حقوق
نرم افزار کارانه پزشکان
و ...
میباشد.
این شرکت آماده همکاری با تمامی مراکز درمانی در خصوص رفع نیاز های مدیریت فناوری اطلاعات میباشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت شرکت بازدید

اطلاعات آگهی

×