تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات شرکت های CELDUC فرانسه وCROUZET  فرانسه و توزیع کننده محصولات شرکت CRYDOM مکزیک در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع رله‎های الکترونیکی ( SSR ) و ديمر و ... اعلام می‎دارد.

 

محصولات شرکت CELDUC فرانسه :

1.          رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل‎های SO9 , SO8  ,SO7 ,SC9  , SC8 , SC7 ( SSR  DC-AC ) سِلداك فرانسه.

2.         رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدل‎های  SP8 , SP7 ( SSR DC-AC ) سِلدوک فرانسه.

3.        رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز مینیاتوری ( مینی ) مدل SF ( SSR DC-AC ) CELDUC فرانسه.

4.         رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز روبردی مدل SKA ( SSR  DC-AC ) سِلدوک فرانسه.

5.        رله الکترونیکی ( اس اس آر ) دو تحریکه مدل SOR ( SSR DC-AC ) سِلداك فرانسه.

6.         رله الکترونیکی ( اس اس آر ) دو فاز مدل SOB ( SSR DC-AC ) CELDUC فرانسه.

7.        رله الکترونیکی ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل‎های SGT , SVT ( SSR DC-AC ) سِلداك فرانسه.

8.        رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل‎های SO9 , SO8  ( SSR AC-AC ) سِلدوک فرانسه.

9.         رله الکترونیکی ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل‎های SGT , SVT ( SSR AC-AC ) CELDUC فرانسه.

10.       رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل‎های SOM , SCM ( SSR DC-DC ) سِلدوک فرانسه.

11.       رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز رو بردی ( شانه‎ای ) مدل SKLD ( SSR DC-DC ) سِلداك فرانسه.

12.      کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سي ) تک فاز مدل SU ( SSC DC-AC ) CELDUC فرانسه.

13.     کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سي ) هیتسینک دار تک فاز مدل SUL ( SSC DC-AC ) سِلداك فرانسه.

14.      کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سي ) هیتسینک دار سه فاز مدل SIT ( SSC DC-AC ) سِلدوک فرانسه.

15.     کنترلر نسبی ( کنترلر خطی ) تک فاز مدل SO4 ( PAP DC-AC ) CELDUC فرانسه.

16.      کنترلر زاویه فاز ( کنترلر زاویه آتش ) تک فاز مدل SG4 ( PAC DC-AC ) سِلدوک فرانسه.

17.     کنترلر زاویه آتش ( دیمر الکترونیکی ) تک فاز مدل SGTA ( PAC DC-AC ) سِلداك فرانسه.

18.     اینورتر, سافت استارتر و سافت استاپ سه فاز مدل SVTA ( PPC DC-AC ) CELDUC فرانسه.

19.      رله چپ گرد راست گرد ( ستاره مثلث ) سه فاز مدل‎های SW ,  SG ( ARS DC-AC ) سِلداك فرانسه.

20.      سافت استارتر ( راه انداز نرم موتور )سه فاز مدل SMCW (SOFT STARTER    ) سِلدوک فرانسه.

21.      فلوتر سوئیچ ( کنترل سطح ) ( Level Sensor ) CELDUC فرانسه.

22.     سنسور القائی, سنسور خازنی, سنسور مغناطیسی و سنسور نوری سِلدوک فرانسه.

23.    هیتسینک ( هيدسينگ . راديات خنك كننده ) رله اس اس آر تک فاز سِلداك فرانسه.

24.     هیتسینک ( هيدسينگ . راديات خنك كننده ) رله اس اس آر سه فاز CELDUC فرانسه.

25.    پایه ریلی هیتسینک ( هيدسينگ . راديات خنك كننده ) تک فاز سِلداك فرانسه.

26.     پایه ریلی هیتسینک ( هيدسينگ . راديات خنك كننده ) سه فاز سِلدوک فرانسه.

27.    خمیر سیلیکون ( خمیر سیلیکن ) CELDUC فرانسه.

28.    یکسوکننده حرارت ( برچسب حرارتی ) سِلدوک فرانسه.

 

محصولات شرکت CROUZET فرانسه :

29.  رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل‎هاي GN , GND , GNA5 ( SSR  DC-AC ) كروزت فرانسه.

30.   رله تريستوري ( اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدل GS ( SSR DC-AC ) كوروزت فرانسه.

31.   رله تراياكي ( اس اس آر ) تک فاز روبردی مدل‎هاي GA1 , GA8 ( SSR  DC-AC ) CROUZET فرانسه.

32.  رله ترانزيستوري ( اس اس آر ) دو تحریکه مدل DUAL ( SSR DC-AC ) كوروزت فرانسه.

33. رله حالت جامد ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل‎های DIN , GA ( SSR DC-AC ) كروزت فرانسه.

34.  رله نيمه هادي ( اس اس آر ) تک فاز پيچ خور مدل GNA5 ( SSR AC-AC ) CROUZET فرانسه.

35. رله حالت جامد ( اس اس آر ) تک فاز ريل خور مدل RHP ( SSR AC-AC ) كروزت فرانسه.

36.  رله الکترونیکی ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل GA3 ( SSR AC-AC ) كوروزت فرانسه.

37. رله تريستوري ( اس اس آر ) تک فاز ريل خور مدل‎هاي SMART , I/O  ( SSR DC-DC ) CROUZET فرانسه.

38. کنتاکتور حالت جامد ( اس اس سي ) تک فاز مدل GMS ( SSC DC-AC ) كوروزت فرانسه.

39.  کنتاکتور تريستوري ( اس اس سي ) هیتسینک دار تک فاز مدل GNR ( SSC DC-AC ) كروزت فرانسه.

40.   کنتاکتور نيمه هادي ( اس اس سي ) هیتسینک دار سه فاز مدل GRD ( SSC DC-AC ) CROUZET فرانسه.

41.   رله چپ گرد راست گرد ( ستاره مثلث ) سه فاز مدل GA ( ARS DC-AC ) كروزت فرانسه.

42.  هیتسینک ( هيدسينگ, راديات خنك كننده ) رله اس اس آر تک فاز كوروزت فرانسه.

43.  هیتسینک ( هيدسينگ, راديات خنك كننده ) رله اس اس آر سه فاز CROUZET فرانسه.

44.  پایه ریلی هیتسینک ( هيدسينگ, راديات خنك كننده ) تک فاز كوروزت فرانسه.

45.  پایه ریلی هیتسینک ( هيدسينگ, راديات خنك كننده ) سه فاز كروزت فرانسه.

46.  خمیر سیلیکون و یکسوکننده حرارت CROUZET فرانسه.

 

محصولات شرکت CRYDOM مکزیک :

47.    رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل‎هایD, HD, NTD, H, HA, PCV,DC, CWD  ( SSR  DC-AC ) کرایدوم مکزیک.

48.    رله حالت جامد ( اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدل EZ ( SSR DC-AC ) کرایدم مکزیک..

49.     رله قدرت ( اس اس آر ) تک فاز روبردی مدل‎هاي D2W , ASO , MP , CX , MCX , PX  ( SSR  DC-AC ) CRYDOM  مکزیک.

50.     رله صنعتی ( اس اس آر ) تك فاز تاخيري مدل‎هاي DSD , DLD ( SSR DC-AC ) کرایدم مکزیک.

51.     رله آمپر بالا ( اس اس آر ) تك فاز قابل برنامه ريزي مدل  SMR ( SSR DC-AC ) کرایدوم مکزیک.

52.    رله نظامي ( اس اس آر ) دو فاز مدل‎هاي, H12D    D ( SSR DC-AC ) CRYDOM مکزیک.

53.    رله الکترونیکی ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل D53TP  ( SSR DC-AC ) کرایدوم مکزیک.

54.    رله حالت جامد ( اس اس آر ) سه فاز به همراه نول مدل TD  ( SSR DC-AC ) کرایدم مکزیک.

55.    رله قدرت ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل هاي A12, A24, HA, NTA, CWA  ( SSR AC-AC ) CRYDOM  مکزیک.

56.    رله صنعتی ( اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدل  EZ ( SSR AC-AC ) کرایدم مکزیک.

57.    رله آمپر بالا ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل A53TP  ( SSR AC-AC ) کرایدوم مکزیک.

58.    رله نظامي ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل‎هاي CS , D1D , D4D , D5D , HD60 ( SSR DC-DC ) CRYDOM  مکزیک.

59.    رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز رو بردی ( شانه ای ) مدل هاي  MP , CMX ( SSR DC-DC ) کرایدوم مکزیک.

60.      کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سي ) تک فاز مدل CMD ( SSC DC-AC ) کرایدم مکزیک.

61.      کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سي ) تک فاز مدل CMA ( SSC AC-AC ) CRYDOM  مکزیک.

62.     کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سي ) هیتسینک دار تک فاز مدل‎هايCMRD  HPF ,  ( SSC DC-AC ) کرایدم مکزیک.

63.    کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سي ) هیتسینک دار تک فاز مدل‎هايCMRA   ( SSC AC-AC ) کرایدوم مکزیک.

64.     کنترلر نسبی ( کنترلر خطی ) تک فاز مدل PCV ( PAP DC-AC ) CRYDOM مکزیک.

65.    کنترلر زاویه فاز ( کنترلر زاویه آتش ) تک فاز مدل LPCV ( PAC DC-AC ) کرایدوم مکزیک.

66.     کنترلر زاویه آتش ( دیمر الکترونیکی ) تک فاز مدل RPC ( PAC DC-AC ) کرایدم مکزیک.

67.    سافت استارتر ( راه انداز نرم موتور )تك فاز مدل SST (SOFT STARTER   ) CRYDOM  مکزیک.

68.    پايه ريلي اس اس آر تك فاز روبردي مدل MS11 کرایدم مکزیک.

69.     ماژول ديود تريستور تك فاز مدل هاي , B-2T,F18,EF  L ( DC ) کرایدوم مکزیک.

70.     ماژول ديود تك فاز مدل‎هاي, M50 2T  B48- ( DC ) CRYDOM  مکزیک.

71. هیتسینک ( هيدسينگ . راديات خنك كننده ) رله اس اس آر تک فاز کرایدم مکزیک.

72. هیتسینک ( هيدسينگ . راديات خنك كننده ) رله اس اس آر سه فاز کرایدوم مکزیک.

73. پایه ریلی هیتسینک ( هيدسينگ . راديات خنك كننده ) تک فاز CRYDOM مکزیک.

74. پایه ریلی هیتسینک ( هيدسينگ . راديات خنك كننده ) سه فاز کرایدوم مکزیک.

75.    خمیر سیلیکون و یکسوکننده حرارت کرایدم مکزیک.

 

مدیر فروش : خانم مهندس مرادیان ( داخلی 204 )

تلفن : 99~      

همراه:  

اطلاعات آگهی

×