تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

فروش فوق العاده انواع ترازوهای آزمایشگاهی،ترازوهای دقیق،ترازوهای دیجیتال،ترازوهای کالیبراسیون،ترازوهای AND ژاپن و ترازوهای طرح AND و همچنین انواع وزنه های کالیبراسیون،وزنه دقیق،وزنه آزمایشگاهی،وزنه استیل،وزنه چدن،وزنه کلاس F1  وزنه کلاس F2 وزنه کلاس M1 وزنه استاندارد در شرکت TV  به عنوان بزرگترین تولید کننده تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی جرم در سطح کشور

اطلاعات آگهی

×