تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

اجرای فنداسیون و سوله بخشی

فقط فنداسیون بالای هزار متر از(5500 الا 12000) همراه-

ارماتوربندی قالبندی و نصب صفحه ستون و ریختن بتون  سوله ساختمان، ورزشگاه ، مرغداری ، گلخانه ، پروژه های صنعتی  درسراسر کشور بادقت بالا تسویه  بعد از  تایید مهندس یا کارفرما

شهریار صباشهر،خیابان چمران پیمانکاری،بخشی

 

 

اطلاعات آگهی

×