تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شرکت آینده آموزان آتا تولید کننده سی دی های آزمایشگاه مجازی ،ارائه دهنده کارگاه وبینار های آموزشی ویژه مدرسین و معلمین  همراه بامدرک معتبر پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس ،ارائه دهنده وبینارهای روش تحقیق ویژه تمامی گرایشهای دانشگاهی ، تولید کننده لوازم کمک آموزشی و ورزشی ویژه مدارس ، دریافت کننده لوح  بهترین شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری مدرس درسال 96   ،سازنده اولین محصول صنعتی علوم انسانی درکشور  کیت تشخیص رنگ بومی 

نشانی :     

نشانی سایت ارائه محصولات آموزشی و فرهنگی  :   

اطلاعات آگهی

×