تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

+ به جز استاندارد ایزو 9000 استانداردهای مفید و مشهور

دیگر توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است که

مهمترین انها عبارتند از :

_ استاندارد ایزو 14000 : (استاندارد کیفیت محیط زیست)

_ استاندارد ایزو 16949 : (استاندارد تضمین کیفیت صنایع خودرو سازی)

_ استاندارد ایزو 17799 : (استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات)

_ استاندارد ایزو 18000 ohsas : (استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت کار)

اطلاعات آگهی

×