تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

با استفاده از سامانه کمک پلاس واپلیکشن و بات تلگرام رایگان شما می توانید تمام مسائل مالی از جمله محاسبه شارژ ساختمان ، پرداخت آسان شارژ بصورت آنلاین ،گزارشات متنوع ، مدیریت زمانبندی امکانات تفریحی ، مدیریت جلسات و ارائه نتایج جلسات به ساکنین ، تهیه فرمهای نظرسنجی واستشهاد محلی،برنامه ریزی تعمیرات ونگهداری و بودجه ساختمان و.. را مدیریت نمایید.

تمام کاربران بعد از عضویت در سامانه از نسخه رایگان شارژ ساختمان می توانند استفاده نمایند و در صورت تکمیل اطلاعات واحد ها و ساکنین سامانه امکان استفاده از نسخه پیشرفته را برای دو ماه بصورت رایگان استفاده نماید.

اطلاعات آگهی

×