تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی –  45 15 10 5 0912;

واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور;

فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی;

فـروش و اجـاره  تلویزیون های شهری مخصوص سالن های کنفرانس  ; تجهیزات ویژه غرفه های نمایشگاهی ;   ساختمانهای تجاری و اداری  ;   مراسم های مذهبی  ;   جشنها و اعیادرسمی;

فـروش و اجـاره تلویزیون های شهری مخصوص مسـابقات بزرگ ورزشـی   و   تبلیغات دور زمین های ورزشی ;

اطلاعات آگهی

×