تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

·    عدم نیاز به تعمیر و نگه داری

·    طول عمر بیش از سی سال

·    تغییر جهت به سمت باد توسط سکان خودکار

·    قیمت ارزان به نسبت محصولات مشابه خارجی

·    امکان تامین آب عشایر درمحل 

·    امکان آبیاری مزارع کشت برنج

·    تامین آب گلخانه ها

·    امکان انتقال آبیاری به روش قطره ای

·     امکان مکش آب از استخر

اطلاعات آگهی

×