تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

 

حمل و نقل زمینی بصورت FTL  (کامیون فول)  LTL (گروپاژ – خرده بار) و حمل بارهای حجیم با کمرکش و بوجی کش مخصوص از تمام کشور های اروپایی و ترکیه به تمام گمرکات کشور.

حمل زمینی از/به اروپا

حمل زمینی از/به ترکیه

حمل زمینی از/به گرجستان

حمل زمینی از/به روسیه

حمل زمینی از/به ایتالیا

حمل زمینی از/به آلمان

حمل زمینی از/به انگلستان

حمل زمینی از/به فرانسه

اطلاعات آگهی

×