تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

تخریب داخلی ساختمان: تیغه،کاشی و سرامیک، کفسازی و سنگ و...
تخریب انواع نما در ارتفاع : سنگ نما اجرنما و نمای سیمانی
تخریب انواع بتن: تیر و ستون بتنی، دیوار برشی و انواع دال بتنی
اجاره چکش برقی و دریل با شرایط ویژه.
چکش برقی چینی ۷ تا ۱۶ کیلوی 3۰۰۰۰ تومان چکش برقی ۳۰ کیلوی چینی ۴5۰۰۰ تومان
چکش برقی آلمانی ۷ تا ۱۶ کیلوی 4۰۰۰۰ تومان ۳۰ کیلوی المانی 6۰۰۰۰ تومان خرابی دستگاه به عهده ما.
یک سر پیک به عهده ما.

اطلاعات آگهی

×