تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

وبسایت ابردانش
از سال 94درزمینه تولید فیلم های آموزشی تخصصی آغاز به کار کرده
است.بیش از 1200 ساعت فیلم آموزشی با کیفیت برای علاقه مندان به
علم ودانش قرار گرفته است.اساتید غالبا از دانشجویان و فارغ التحصیلان
 مقطع دکتری از دانشگاه های به نام کشور همچون
 (صنعتی شریف،صنعتی امیرکبیر،علم وصنعت،صنعتی اصفهان و...)هستند.
((دانش با کیفیت در مرز علم))
اصفهان،دانشگاه اصفهان،مرکزکارآفرینی،هسته ابردانش


اطلاعات آگهی

×