تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

نرم افزار حسابداری دهیاری ها با ویژگی های:

1.ایجاد خودکار ردیف های حساب و بودجه

2.امکان صدور سند حسابداری به صورت خودکار

3.تهیه ی صورت مغایرت بانکی ماهیانه 

4.گزارش دفاتر قانونی

5.ترازهای آزمایشی در سطوح کل ، معین و تفصیل 

6.بیلان 

7.صورت های مالی

ضمنا این نرم افزار شامل قسمت های بودجه نویسی ،اموال ،پروژه های عمرانی ،حقوق ،دستمزد ،دبیرخانه ،مصوبات شورا می باشد. 

ادرس سامانه :

اطلاعات آگهی

×