تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

گیربکس از شمارهHR01الیHR053

توان گیربکس

توان موتور

دور موتور:1390

نسبت تبدیل

مشخصات مطابق شماره گیربکس متغییر است

اطلاعات آگهی

×