آقای تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

تصویر شماره عکس | پدری که خود را برای تولد دختر کادو کردتصویر شماره عکس | پدری که خود را برای تولد دختر کادو کرد
وب گردی چهارشنبه 4 اسفند 1395 540بازدید

عکس | پدری که خود را برای تولد دختر کادو کرد

جيسوس لاريوس 35 ساله اسپانيايی بعد از برگشتن از عمليات مبارزه با شبه نظاميان سومالی براي روز تولدش ،دخترش را با يک کادو عجيبو جالب غافل گیر کرد.

 

 

×
آقای تبلیغ