آقای تبلیغ

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

آقای تبلیغ

تورهای سواحل و جزائر تایلند بصورت تک و ترکیبی ارائه می شوند.

مدت سفر در تورهای سواحل و جزائر تایلند بین 8 الی 15 روز می باشد.

تور پاتایا به مدت 8 روز = تومان

تور هواهین به مدت 8 روزه = تومان

تور پاتایا به مدت 15 روزه = 7 میلیون تومان

تور بانکوک + پاتایا به مدت 15 روزه = 7 میلیون تومان

تور پوکت به مدت 8 روز = تومان

تور بانکوک + هواهین به مدت 15 روزه = تومان

تور پوکت + پاتایا به مدت 15 روزه = تومان

تور پوکت + بانکوک به مدت 15 روزه = تومان

تور بانکوک + پاتایا + پوکت به مدت 15 روزه = تومان

تور ساموئی به مدت 8 روزه = 9 میلیون تومان

تور پوکت به مدت 15 روزه = 10 میلیون تومان

تور پاتایا + ساموئی به مدت 15 روزه = 10 میلیون تومان

تور پوکت + ساموئی + پاتایا به مدت 15 روزه = 10 میلیون تومان

تور پوکت + تور ساموئی + تور هواهین + تور کانچانابوری + تور بانکوک به مدت 15 روز = 10 میلیون تومان

تور پوکت + ساموئی به مدت 15 روزه = 11 میلیون تومان

آدرس تلگرام شرکت تای گشت

آدرس اینستاگرام شرکت تای گشت

تمامی خدمات فوق توسط کارگزار مستقیم تایلند ( شرکت مسافرتی تای گشت ) برگزار می شود.

تای گشت شعبه دیگری ندارد.

آدرس مشاهده آگهی :

http://www.mrtabliq.com/ads/10916/تور-تایلندتور-پاتایاتور-پوکتتور.html

اطلاعات آگهی

×